Skip to content

Zarząd

Anna Ścieszko-Osińska

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Agnieszka Łuczak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Paweł Jegier

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Kamil Kowalczyk

Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Cegiełka

Sekretarz Rady Nadzorczej