Skip to content

Zarząd

Anna Ścieszko-Osińska

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Agnieszka Łuczak

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jakub Szumny 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Cegiełka

Sekretarz Rady Nadzorczej