Skip to content

Kamienie milowe

2021
Jubileusz 70-lecia istnienia Spółki Warszawskie Zakłady Mechaniczne "PZL-WZM" w Warszawie S.A.
2020-2021
Modernizacja parku maszynowego i reorganizacja produkcji – wdrożenie wybranych metod i narzędzi Lean Manufacturing
2017-2021
Wprowadzenie do sprzedaży ponad 200 nowych produktów
2016

Zmiana lokalizacji siedziby Spółki oraz zakładu produkcyjnego związana z rozwojem parku technologicznego.

2014
Przejęcie 85% akcji przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zakończenie procesu przekształceń własnościowych.
2010
Rozpoczęcie produkcji rozpylaczy do układów o wysokim ciśnieniu na rynek USA.
2008
Przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną (komercjalizacja firmy).
2005
Przyznanie certyfikatów wg specyfikacji technicznej ISO/TS 16949.
2001-2004
Inwestycje w park maszynowy, które umożliwiały rozszerzenie gamy wyrobów.
2002

Rozpoczęcie dostaw Original Equipment (OE) do Delphi.

 

1995

Uzyskanie pierwszego certyfikatu jakości ISO 9001.

 

1989-90

Restrukturyzacja firmy związana z rozwojem rynków zbytu. Uruchomienie programu produkcyjnego Aftermarket (AM).

 

lata'80

Rozpoczęcie produkcji i sprzedaży na rynku Stanów Zjednoczonych.

 

1959

Pierwszy skok technologiczny – zakup licencji FRIEDMANN UND MAIER na produkcję aparatury wtryskowej.

 

1951

Powstanie firmy WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE "PZL-WZM" w Warszawie S.A.