Skip to content

Gwarancje

WUZETEM gwarantuje wysoką jakość wyprodukowanych wyrobów, która jest uzyskiwana przez zastosowanie do produkcji materiałów znanych producentów światowych, nowoczesnych i innowacyjnych technologii wytwarzania oraz realizacji produkcji, a wszystko to oparte o wymagania normy ISO 9001.

Gwarantujemy, że nasze wyroby nie posiadają wad materiałowych ani wad wykonawczych, które powodowałyby nieprawidłowe działanie w normalnych warunkach eksploatacji i przy normalnej obsłudze.

Zobowiązanie nasze wynikające z powyższej gwarancji ogranicza się do wymiany naszych wyrobów na wolne od wad lub naprawy w naszej fabryce, w ciągu jednego roku od czasu zainstalowania na silniku i nie później niż 18 miesięcy od daty sprzedaży z fabryki.

Gwarancja niniejsza nie odnosi się do uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowej obsługi i eksploatacji, a zwłaszcza:

 1. Rozpylacze
  • uszkodzenia przylgni stożkowej zanieczyszczeniami wprowadzonymi podczas montażu lub pochodzącymi z paliwa,
  • zatarcia igły spowodowane odkształceniem otworu korpusu rozpylacza powstałego od przekroczonego momentu dokręcenia nakrętki rozpylacza oraz od zanieczyszczeń,
  • brak wymiany uszczelek termicznych w głowicy silnika ( dot. rozpylaczy czopikowych ),
  • naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami.
 2. Elementy tłoczące
  • uszkodzenie krawędzi przy czole tłoka (zbicie) powstałe przez nieprawidłową obsługę,
  • zużycie powierzchni tłoka i cylindra leżących naprzeciw otworów paliwowych, spowodowane zanieczyszczeniami z paliwa,
  • zatarcie tłoka powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnego momentu dokręcenia króćca lub zanieczyszczeniami z paliwa,
  • naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami.
 3. Wtryskiwacze
  • uszkodzenia montażowe części, zwłaszcza posiadających gwinty,
  • wymienione części i zespoły, rozregulowanie, naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami,
  • uszkodzenia wymienione w pkt. dotyczącym rozpylaczy powstałe w wyniku zanieczyszczeń.
 4. Pompy wtryskowe i zasilające
  • uszkodzenia części zewnętrznych,
  • rozregulowanie, naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami,
  • uszkodzenia zanieczyszczeniami pochodzącymi z paliwa (praca z nieskutecznym filtrem).