W dniu 5 września br. pan Damian Wieczorek złożył rezygnację ze stanowiska

Członka Zarządu Spółki WARSZAWSKIE ZAKŁADY MECHANICZNE „PZL-WZM” w Warszawie Spółka Akcyjna. 

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy kolejnych zawodowych sukcesów.  

Pracownicy oraz Zarząd WUZETEM