WUZETEM rozszerza współpracę ze szkołami wyższymi o profilu odpowiadającym działalności firmy.  Wojskowa Akademia Techniczna to wyjątkowa uczelnia, która kształci kadry oficerskie, a także specjalistów znajdujących zatrudnienie w sektorze cywilnym. 
Współpraca z WAT, która została określona w porozumieniu dwustronnym, obejmuje zagadnienia akademickie oraz współpracę badawczo-rozwojową, m.in. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, organizacji i realizacji praktyk studenckich oraz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów WAT.

Z prezes Zarządu WUZETEM – Anną Ścieszko-Osińską spotkali się prorektor ds. studenckich dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT oraz prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Kazimierz Worwa, prof. WAT. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT: prodziekan ds. naukowych i rozwoju dr hab. inż. Marek Rośkowicz oraz kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych dr hab. inż. Ryszard Chachurski, prof. WAT, a także dr hab. inż. Jerzy Jackowski, prof. WAT – dyrektor Instytutu Pojazdów i Transportu Wydziału Inżynierii Mechanicznej.

Podczas rozmów  omówiono szczegółowo obszary współpracy, które odpowiadają strategicznym planom obu instytucji. W perspektywie ostatnich wydarzeń szczególnego znaczenia nabrała tematyka współpracy z sektorem obronnym, w związku z uzyskaniem przez Spółkę WUZETEM stosowanej koncesji.

W imieniu Rektora-Komendanta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Przemysława Wachulaka, prorektor dr hab. Monika Szyłkowska, prof. WAT wręczyła prezes Annie Ścieszko-Osińskiej okolicznościowy ryngraf. 

WUZETEM. Najwyższa precyzja!
Już od 70 lat Razem napędzamy motoryzację