Spółka otrzymała koncesję MSWiA. 

 WUZETEM jest gotowy do współpracy z firmami produkcyjnymi z sektora zbrojeniowego, które wymagają specjalnych uprawnień. 

Spółka uzyskała koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Uzyskanie koncesji otwiera przed Spółką nowe możliwości. Obok produkcji na rzecz podmiotów cywilnych, WUZETEM dynamicznie rozwija drugi segment działalności, związany z dostawą precyzyjnie wykonanych komponentów na rzecz sektora obronnego. To odpowiedź na zapotrzebowanie Sił Zbrojnych RP i przemysłu obronnego na tworzenie bezpiecznych, krajowych łańcuchów dostaw – elementów bardzo wysokiej jakości.

Należy zaznaczyć, że działalność w przemyśle obronnym jest ściśle regulowana. Dlatego producenci działający w tym sektorze muszą korzystać z koncesjonowanych podwykonawców. Przyznanie koncesji pozwala WUZETEM stać się wiarygodnym partnerem dla firm z branży zbrojeniowej, które potrzebują kompleksowych rozwiązań z zakresu mechaniki precyzyjnej.

Jednocześnie, korzystając z nowoczesnych maszyn oraz wykwalifikowanej kadry, WUZETEM będzie mógł samodzielnie produkować i dostarczać najwyższej jakości stalowe komponenty precyzyjne do pojazdów, maszyn i urządzeń do zastosowania w wojsku, przemyśle obronnym i pokrewnych sektorach.

WUZETEM. Najwyższa precyzja.