Celem WUZETEM jest wsparcie innowacyjnych pomysłów i realna pomoc w tworzeniu nowoczesnych technologii oraz poszukiwanie talentów.

Jednym z naszych celów jest wspieranie młodych ludzi, którzy właśnie rozpoczynają przygodę zawodową, dlatego z dumą informujemy, że już po raz kolejny zostaliśmy sponsorem nagrody w konkursie im. dra inż. Marka Poncyliusza na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

7 marca odbyło się seminarium finałowe, podczas którego zostali wybrani laureaci konkursu oraz wręczone zostały nagrody:

Zwycięzcą tegorocznej edycji i zdobywcą Nagrody Dziekana Wydziału SiMR został inż. Piotr Bomba za pracę inżynierską pt. „Opracowanie technologii wytwarzania oraz badania bio-inspirowanego chwytaka wykorzystującego zjawisko solidyfikacji granulatu”, napisaną pod kierunkiem dr. inż. Piotra Bartkowskiego.

Nagrodę publiczności zdobyła mgr inż. Karolina Grabska za pracę magisterską pt. „Zastosowanie sztucznej inteligencji do modelowania Adaptacyjnych Tłumików Uderzeniowych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego i konsultowaną z dr. inż. Mateuszem Żurawskim.

Spółka WUZETEM, reprezentowana przez Waldemara Iwanowskiego – Dyrektora Biura Techniczno-Produkcyjnego też wyłoniła swojego zwycięzcę! Filip Gruca otrzymał od nas nagrodę za pracę inżynierską „Projekt i badania wstępne stanowiska do czyszczenia metodą ultradźwiękową”.

Zwycięzcom gratulujemy kreatywności oraz innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów i poszukiwaniu rozwiązań!