Praktyki w Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A.

4 dyplomwww 2 dyplomwww

Czas intensywnej nauki i ćwiczenia fachowych umiejętności – tegoroczni praktykanci WUZETEM – uczniowie Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej ukończyli praktyki. Spragnieni wiedzy przez 4 tygodnie towarzyszyli pracownikom zakładu w ich codziennych obowiązkach. Mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jakie funkcjonuje
i jaka odpowiedzialność spoczywa na pracownikach biura kontroli jakości i biura obsługi technicznej.

Program praktyk w dziale kontroli jakości obejmował:

  • kontrolę jakości dostaw dla igieł pokrywanych DLC;
  • legalizację przyrządów pneumatycznych UVA;
  • pomiary długości i kąta przy wykorzystaniu mikroskopu warsztatowego MWD CARL ZEISS JENA;
  • wzorcowanie i okresową kontrolę przyrządów pomiarowych;
  • badanie i dopuszczanie do użytkowania wyposażenia pomiarowego;
  • kontrolę ostateczną wyrobu gotowego.

Z kolei praktyki w biurze obsługi technicznej polegały na:

  • konstruowaniu oprzyrządowania technologicznego i kontrolno-pomiarowego wraz z rysunkami konstrukcyjnymi włącznie z nadawaniem cech;
  • optymalizowaniu konstrukcji oprzyrządowania z uwzględnieniem wymagań jakościowych i kosztów wytworzenia;
  • tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej oraz wprowadzaniu zmian w istniejącej dokumentacji oprzyrządowania;
  • projektowaniu części do posiadanych maszyn oraz nadzorowanie ich produkcji.

Każdy z uczniów mógł dokładnie prześledzić procedury gwarantujące wysoką jakość produkcji. Praktykanci bogatsi o nową wiedzę, są zdecydowanie lepiej przygotowani do podjęcia pracy w branży wytwórczej. Szkolenie przyszłych ekspertów zakończyło się wręczeniem dyplomów, potwierdzających odbycie praktyk.

Wszystkim praktykantom serdecznie dziękujemy. Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że wkrótce znowu się spotkamy!

1 dyplomwww  3 dyplomwww