Praktyki w Warszawskich Zakładach Mechanicznych „PZL-WZM” w Warszawie S.A.

Tegoroczni praktykanci WUZETEM przez ostatnie 4 tygodnie towarzyszyli pracownikom zakładu w ich codziennych obowiązkach. W tym czasie mieli okazję nabyć cenną wiedzę, doświadczenie, zobaczyć jak funkcjonuje firma, a także przekonać się, jakie obowiązki spoczywają na pracownikach działów Kontroli Jakości, IT oraz Biura Techniczno-Produkcyjnego.

12

Program praktyk w dziale Kontroli Jakości obejmował:

 • zapoznanie procedur obowiązujących w Spółce oraz na stanowiskach pracy;
 • badanie i dopuszczenie do użytkowania wyposażenia pomiarowego – ustawiaki (pomiar na długościomierzu pionowym ABBE);
 • pomiary długości i kąta przy wykorzystaniu optycznej maszyny współrzędnościowej Venture;
 • pomiary grubości igieł pokrywanych DLC na przyrządzie Anton Paar;
 • kontrolę ostateczna wyrobów gotowych – przeprowadzaną zgodnie z planem kontroli (pomiary liniowe, pomiary głębokościowe,
  pomiary kątowe, kontrola wizualna sprawdzanie odchyłek kształtu);
 • kontrolę jakości dostaw przeprowadzona dla stali i oleju;
 • uczestniczenie w audycie procesu produkcyjnego;
 • uczestniczenie w kontroli inspekcyjnej na produkcji;
 • wykonywanie pomiarów pneumatycznych na przyrządzie APLISENS.

Praktyki w Biurze Techniczno-Produkcyjnym polegały na:

 • konstruowaniu oprzyrządowania technologicznego i kontrolno-pomiarowego wraz z rysunkami konstrukcyjnymi
  włącznie z nadawaniem cech;
 • optymalizowaniu konstrukcji oprzyrządowania z uwzględnieniem wymagań jakościowych i kosztów wytworzenia;
 • tworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej oraz wprowadzaniu zmian w istniejącej dokumentacji oprzyrządowania;
 • projektowaniu części do posiadanych maszyn oraz nadzorowanie ich produkcji.

Z kolei praktykanci w Dziale IT poszerzyli swoje kompetencje w zakresie:

 • wsparcia technicznego i wsparcia w zakresie bezpieczeństwa IT;
 • instalacji i konfiguracji oprogramowania serwerowego;
 • zarządzania użytkownikami i zasobami sieciowymi;
 • serwisowania sprzętu;
 • tworzenia i utrzymania dokumentacji;
 • monitorowania systemów;
 • realizacji zadań backupu.

Wszyscy praktykanci byli pod czujnym okiem ekspertów z WUZETEM, którzy zadbali o odpowiednie przygotowanie
uczniów do przyszłego podjęcia pracy na podobnych stanowiskach. Szkolenie przyszłych specjalistów zakończyło się
wręczeniem dyplomów, potwierdzających odbycie praktyk.

Wszystkim praktykantom serdecznie dziękujemy. Życzymy powodzenia i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy!

WUZETEM. Najwyższa Precyzja.

Razem napędzamy motoryzację od ponad 70 lat.