Tradycja, restrukturyzacja, a teraz strategia krzyżowania kompetencji.


Warszawskie Zakłady Mechaniczne PZL-WZM (WUZETEM) stanęły na mocnej technologicznej podstawie
i celują w globalny rynek.

Rodzime firmy szukając przewag konkurencyjnych, dywersyfikują kompetencje przemysłowe, poszerzają ofertę i grono klientów,
ale rzeczywistość tzw. nowego otwarcia jest o wiele trudniejsza. 

Jak poradzić sobie w czasach perturbacji gospodarczych i geopolitycznych, jednocześnie stać się
kluczowym ogniwem w strategicznym łańcuchu dostaw?

Odpowiedzi można szukać m.in. w historii warszawskiej firmy WUZETEM, która działa na rynku już ponad 70 lat.

Przez trzy lata, z pozycji firmy w kryzysie, stała się cichym potentatem zaawansowanej mechaniki na światową skalę.

Zapraszamy do lektury całego artykułu, który ukazał się na portalu gospodarczym WNP.pl

Zapraszamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych!

 Linkedin  Facebook  YouTube

WUZETEM. Najwyższ Precyzja.

Razem napędzamy motoryzację od ponad 70 lat.