Zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i 2023