video.png

MISJA

Dążymy do uzyskania wiodącej roli producenta na Motoryzacyjnym Rynku Części Zamiennych (Automotive Aftermarket), którego produkty będą pierwszym wyborem pod względem jakości i niezawodności.

WIZJA

Rozwój Spółki opieramy na:

  • doskonaleniu i powiększaniu zakresu oferowanych wyrobów i usług,
  • ciągłym rozwoju technologicznym,
  • rozwoju personelu i inwestowaniu w kapitał ludzki,
  • pozostaniu centrum wiedzy eksperckiej w branży,
  • wprowadzaniu narzędzi wywodzących się z "Przemysłu 4.0" i postępie w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych.
Image

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem