Spotkania przedsiębiorców w ramach Branżowych programów promocji

WUZETEM jako jeden z wiodących producentów w branży motoryzacyjnej w Polsce podczas bezpośrednich spotkań polskich przedsiębiorców
z zagranicznymi kontrahentami w ramach Misji przyjazdowej - Branżowe Programy Promocji.

Tym razem do Polski przybyło 15 przedstawicieli z przedsiębiorstw z branży motoryzacyjnej, z Bośni i Hercegowiny, Mołdawii, Serbii oraz Turcji.

Tego typu spotkania to przede wszystkim możliwość nawiązania współpracy gospodarczej, ale też międzynarodowa promocja polskiej branży.

Operatorami branżowych programów promocji realizowanych w latach 2020-2022 są:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - BPP IT/ICT oraz BPP sprzętu medycznego,
  • Polska Organizacja Turystyczna - BPP usług prozdrowotnych,
  • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - BPP polskich specjalności żywnościowych,
  • BERM Sp. z o.o. Sp. k - BPP meble, BPP kosmetyki, BPP jachty oraz BPP biotechnologie i farmaceutyki,
  • Konsorcjum firm: M Promotion International Sp. z o.o. oraz Agencja M Promotion Sp. z o.o. - BPP części samochodowych i lotniczych, BPP budowy i wykańczania budowli, BPP mody polskiej oraz BPP maszyn i urządzeń. 
WUZETEM. Najwyższa precyzja!
Już od 70 lat Razem napędzamy motoryzację

3a
3b
5
6
7
3
Autor zdjęć: Nikita Shkut

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem