W dniu 2 marca 2023 odbył się finał XXVI edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej.

W tym roku WUZETEM dołączył do grona sponsorów nagród dla finalistów konkursu. Nagrodę finansową otrzymał autor pracy inżynierskiej przygotowanej pod opieką dr inż. Przemysława Szulima: „Projekt i implementacja algorytmu detekcji i śledzenia drogi do nawigowania robotem autonomicznym.” –  Hubert Cienkusz.

wi simr 1

Wszyscy finaliści otrzymali zaproszenia na zwiedzanie zakładu produkcyjnego WUZETEM oraz zestawy gadżetów firmowych. Nagrody wręczył Waldemar Iwanowski Dyrektor Biura Techniczno-Produkcyjnego WUZETEM wraz z Dziekanem Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Piotrem Przybyłowiczem.

wi simr 3

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych jest organizowany przez Dziekana Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych (SiMR) pod patronatem Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby. Celem Konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych, obronionych na Wydziale SiMR w poprzedzającym roku akademickim, ocenionych na ocenę bardzo dobrą. Kryteria oceny prac obejmują: innowacyjność podjętego tematu, oryginalność zastosowanej metodyki, aplikacyjność wyników pracy w otoczeniu społeczno-gospodarczym, walory estetyczne pracy dyplomowej. 

W pierwszym etapie (kwalifikacyjnym) Komisja Konkursowa ocenia pliki z pracami dyplomowymi w formie cyfrowej, pobrane z Archiwum Prac Dyplomowych. Na tej podstawie wybrane prace są kwalifikowane do drugiego etapu (półfinału), w którym Uczestnicy Konkursu przygotowują i prezentują plakaty ilustrujące walory swoich prac. Do trzeciego etapu (finału) zostają zaproszeni Autorzy najlepszych z nich. Mają wówczas możliwość wygłoszenia krótkiej prezentacji, w której przedstawiają Komisji Konkursowej najważniejsze osiągnięcia uzyskane w ramach realizacji pracy dyplomowej.