Praktyki w WUZETEM CD.

WUZETEM już od roku jest uczestnikiem organizowanego przez ARP S.A. programu „Kadry dla Przemysłu”. W tym roku, po raz kolejny w lutym i marcu 2019,  trzej Uczniowie z Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie odbyli praktyki w WUZETEM.

Cyt. „Jeden gram praktyki jest lepszy niż tona teorii”. – Swami Shivananda

foto 4Zdobycie doświadczenia zawodowego to świetny sposób na poznanie własnych mocnych i słabych stron a także spotkanie ciekawych ludzi. Uczniowie, zdobywając kształcenie zawodowe w WUZETEM, mogli uczestniczyć w projekcie, który otwiera możliwości pracy zgodnie z nabywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Dzięki projektowi uczniowie odkrywają swoje mocne strony przygotowania zawodowego. Wypróbowują własne umiejętności zarówno w miejscu praktyk, jak i w kontaktach społecznych. Chociażby pierwszy kontakt z pracodawcą i nawiązanie relacji w miejscu pracy.

 

Poniżej krótka relacja z przebiegu praktyk.

Uczniowie rozpoczęli swoją pracę na Wydziale Produkcji W-131 oraz W 140-150.

Uczniowie pomagali przy montażu elementów tłoczących w rozpylaczach, parowali korpusy i igły. W trakcie praktyk mieli możliwość zapoznania się z technologią szlifowania igły na maszynie KEL-CURTIS, uczestniczyli także przy jej przezbrojeniu.

foto 2

Praktyki w WUZETEM były również okazją do zaznajomienia się z metodyką pomiarową. Praktykanci uczestniczyli przy przezbrajaniu maszyny i wprowadzali korekty wymiarowe. Podczas pobytu w naszej firmie Uczniowie pomagali przy obsłudze myjni Castor, uczestniczyli między innymi przy zmianie programów mycia.

Merytorycznym opiekunem praktyk był Pan Grzegorz Pastuszka, Mistrz Wydziałowy gniazda 140-150. Grzegorz dołożył wszelkich starań, aby nasi praktykanci czuli się komfortowo i swobodnie, a ich czas był w pełni wykorzystany na naukę i pracę przy maszynach produkcyjnych.

Praktykanci doskonale radzili sobie z pracą na produkcji. Bardzo aktywnie uczestniczyli we wszystkich pracach do których byli zaangażowani. Potrafili sami dobrze organizować swoją pracę, zgłaszali pomysły oraz wyrażali trafne opinie i spostrzeżenia.

foto 1

Po zakończeniu praktyk z dużą satysfakcją usłyszeliśmy słowa uznania na temat organizacji praktyk w WUZETEM. Z jednym z Uczniów – Michałem Borowskim, porozmawialiśmy o jego osobistych odczuciach z Praktyk a także pasjach pozaszkolnych.  Michał wyraźnie podkreślił, iż nabycie praktycznej wiedzy było dla niego priorytetem ale także docenił zaangażowanie opiekunów nadzorujących zadania, otwartość i życzliwość ze strony pracowników WUZETEM.

Michał obecnie stoi przed wyborem zawodu, bardzo interesuje się mechaniką i motoryzacją, ale jego myśli krążą też wokół sportu !


Drukuj   E-mail