Webinaria dla uczniów prowadzone przez WUZETEM

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Newsletterem - opublikowanym w ramach Programu KADRY DLA PRZEMYSŁU.

Newsletter programu wsparcia firm, szkół i uczniów

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym wydaniem naszego Newslettera - opublikowanego w ramach Programu KADRY DLA PRZEMYSŁU.

Targi Pracy w Technikum nr 7 w Warszawie

W ramach współpracy z Przemysłową Akademią Rozwoju mieliśmy okazję 5 lutego 2020 r. brać udział w premierowych Targach Praktyk Zawodowych i Ochockich Targach Pracy, które odbywały się w Technikum nr 7 w Warszawie.

Wizyta w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

W ramach współpracy z Przemysłową Akademią Rozwoju, dotyczącą popularyzacji aplikacji zawierającej informacje o WUZETEM jako poszukiwanym pracodawcy w branży produkcyjnej, w dniu 16 stycznia 2020 roku spotkaliśmy się z uczniami Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie.

Przygotowania do egzaminu praktycznego w WUZETEM

I nadszedł czas na egzamin zawodowy….

Wizyta w Zespole Szkół w Teresinie

W ramach podziękowań za współpracę w roku szkolnym 2018/2019 i umożliwienie praktyk zawodowych dla uczniów, WUZETEM otrzymał od Dyrekcji Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie zaproszenie na zakończenie roku szkolnego oraz Dyplom, który prezentujemy poniżej.

Praktyki w WUZETEM CD.

WUZETEM już od roku jest uczestnikiem organizowanego przez ARP S.A. programu „Kadry dla Przemysłu”. W tym roku, po raz kolejny w lutym i marcu 2019,  trzej Uczniowie z Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie odbyli praktyki w WUZETEM.

Praktyki w WUZETEM

Okres wakacyjny jest świetnym czasem na zrealizowanie Praktyk w WUZETEM!


Dzięki programowi „Kadry dla Przemysłu" w lipcu mieliśmy przyjemność gościć naszych wspaniałych Praktykantów z Zespołu Szkół imienia Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie. Uczniowie uczęszczają do klasy o profilu Technik Mechanik z kwalifikacją zawodu na ślusarza, organizatora procesów produkcji maszyn i urządzeń.

Wizyty w szkołach w ramach programu: „Kadry dla przemysłu”

„Kadry dla Przemysłu", to ostatnio top temat w naszej firmie. WUZETEM zaangażował się w ścisłą współpracę ze dwiema szkołami: techniczną i zawodową, po to, aby zachęcić potencjalnych Stażystów i Praktykantów do podjęcia pracy w naszej firmie na stanowiskach typu Pracownik Produkcji, Operator maszyn i urządzeń itp. Zależy nam na pozyskaniu jak największej liczby Kandydatów, aby zasilić naszą kadrę produkcyjną.

Ogólnopolski program „Kadry dla przemysłu”

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem