Gwarancja

Gwarantujemy, że nasze wyroby nie posiadają wad materiałowych ani wad wykonawczych, które powodowałyby nieprawidłowe działanie w normalnych warunkach eksploatacji i przy normalnej obsłudze.

Zobowiązanie nasze wynikające z powyższej gwarancji ogranicza się do wymiany naszych wyrobów na wolne od wad lub naprawy w naszej fabryce, w ciągu jednego roku od czasu zainstalowania na silniku i nie później niż 18 miesięcy od daty sprzedaży z fabryki.

Image

Gwarancja niniejsza nie odnosi się do uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowej obsługi i eksploatacji a zwłaszcza:

 1. Rozpylacze
  • uszkodzenia przylgni stożkowej zanieczyszczeniami wprowadzonymi podczas montażu lub pochodzącymi z paliwa,
  • zatarcia igły spowodowane odkształceniem otworu korpusu rozpylacza powstałego od przekroczonego momentu dokręcenia nakrętki rozpylacza oraz od zanieczyszczeń,
  • brak wymiany uszczelek termicznych w głowicy silnika ( dot. rozpylaczy czopikowych ),
  • naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami.
 2. Elementy tłoczące
  • uszkodzenie krawędzi przy czole tłoka (zbicie) powstałe przez nieprawidłową obsługę,
  • zużycie powierzchni tłoka i cylindra leżących naprzeciw otworów paliwowych, spowodowane zanieczyszczeniami z paliwa,
  • zatarcie tłoka powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnego momentu dokręcenia króćca lub zanieczyszczeniami z paliwa,
  • naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami.
 3. Wtryskiwacze
  • uszkodzenia montażowe części, zwłaszcza posiadających gwinty,
  • wymienione części i zespoły, rozregulowanie, naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami,
  • uszkodzenia wymienione w pkt. dotyczącym rozpylaczy powstałe w wyniku zanieczyszczeń.
 4. Pompy wtryskowe i zasilające
  • uszkodzenia części zewnętrznych,
  • rozregulowanie, naprawy przeprowadzonej niewłaściwie, niezgodnie z zasadami,
  • uszkodzenia zanieczyszczeniami pochodzącymi z paliwa (praca z nieskutecznym filtrem).

logo wuzetem

Stale umacniamy pozycję globalnego lidera, poprzez dostarczanie kompleksowej oferty o jakości porównywalnej do wyrobów rynku pierwotnego. Dążymy do uzyskania pozycji preferowanego dostawcy, zapewniając maksimum satysfakcji klienta, reagując na rozwijający się rynek.

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320810, kapitał zakładowy w wysokości 20.000.000,00 PLN, w całości wpłacony.

KONTAKT

ul. Piastowska 67
05-850 Jawczyce

NIP: 525-000-08-60
REGON: 012078978

tel.: +48 22 841 32 01
fax: +48 22 841 85 68

e-mail: wuzetem@wuzetem.pl

IN iconv2

yt iconv2

 

logo wuzetem