Badania i rozwój w firmie produkcyjnej

Dział Rozwoju Badań i Konstrukcji WUZETEM jest nie tylko źródłem przewagi konkurencyjnej, ale także pozwala elastycznie reagować na zmieniające się potrzeby klientów. 

Elastyczny wymiar produkcji
Praca nad doskonaleniem i rozwijaniem produktów ma równie duże znaczenie niemal w każdym sektorze gospodarki – niezależnie czy chodzi o przemysł spożywczy, farmaceutyczny czy mechaniczny. WUZETEM, dzięki nowoczesnemu parkowi produkcyjnemu i Laboratorium Badawczo- rozwojowemu, jest w stanie zaoferować szeroki wachlarz stalowych komponentów precyzyjnych do pojazdów, maszyn i urządzeń. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji wtryskiwaczy i rozpylaczy do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych oraz specjalnych, z uwzględnieniem produkcji koncesjonowanej. Wdrożenie rozwiązań opracowanych przez Dział Rozwoju Badań i Konstrukcji w procesy produkcyjne umożliwiło spółce elastyczne dopasowywanie się do potrzeb rynku. Uzyskanie pod koniec sierpnia koncesji MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym otworzyło przed WUZETEM nowe możliwości.

Rynek nieustannie testuje wytrzymałość procesów produkcyjnych – zwłaszcza w dzisiejszych, tak zmiennych i wymagających czasach. W przemyśle wytwórczym należy wybiegać daleko w przyszłość, mieć otwarty umysł i poszerzać swój asortyment o coraz to nowsze konstrukcje. W WUZETEM stawiamy sobie za cel wdrożenie nawet 25 nowych referencji każdego roku. O tym, co zostanie wprowadzone na rynek decydują klienci – produkujemy dokładnie to, czego potrzebują. Pozyskane od klientów informacje i zamówienia pozwalają nam stworzyć tzw. plan nowych uruchomień, który finalnie jest akceptowany przez Zarząd – mówi Grzegorz Kaczyński, Zastępca Dyrektora Biura Techniczno-Produkcyjnego ds. Konstrukcji

Dział Rozwoju, Badań i Konstrukcji jest jednym z kluczowych działów w WUZETEM, odpowiedzialnym za cały proces związany z realizacją planu nowych uruchomień. Funkcjonuje w WUZETEM od początku istnienia firmy i ma znaczący wpływ na efektywność realizowanych projektów. W ramach działu funkcjonuje Laboratorium Badawczo-Rozwojowe, w którym badane są wszystkie charakterystyki detali na podstawie których opracowana zostaje dokumentacja konstrukcyjna. Sprawia to, że firma stale rozszerza swój asortyment o coraz to nowsze konstrukcje zgodnie z oczekiwaniami rynku. Dzięki takiemu podejściu zakład jest w stanie wykonać dowolne stalowe elementy precyzyjne do zastosowania w dowolnych pojazdach, maszynach czy urządzeniach. Gotowe wyroby w procesie produkcyjnym są weryfikowane zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i spełnienia wszystkich przyjętych założeń konstrukcyjnych. Dział ten pełni również rolę wsparcia produkcji w całym procesie wytwórczym, w zakresie realizowanych badań oraz weryfikacji wyrobów na poszczególnych etapach procesu.

Eksperci i maszyny w służbie innowacji

W Dziale Rozwoju, Badań i Konstrukcji pracuje trzech wysokiej klasy specjalistów. Jeden pracownik z Laboratorium Aparatury Paliwowej oraz dwóch konstruktorów, którzy opracowują dokumentację konstrukcyjną, czyli plik stanowiący zbiór informacji o danym produkcie. Wspólnie monitorują pracę laboratorium, w którym nie tylko sprawdza się funkcjonalność części zamiennych, ale także odbywa się proces kontroli wszystkich wzorców, używanych na produkcji, w celu weryfikacji stanowiska pracy, pod kątem prawidłowych i jednakowych wskazań na wszystkich przyrządach pomiarowych. Na swoim wyposażeniu Laboratorium posiada dwa stoły probiercze do testowania wtryskiwaczy CR – Eragon EDX611D i Hartridge Sabre Expert oraz stół probierczy do testowania pompowtryskiwaczy – Cambox. Dział dysponuje także specjalistycznymi mikroskopami, za pomocą których można obejrzeć detale pod dużym powiększeniem oraz w razie potrzeby wykonać szybkie pomiary. Zarówno w procesie kontroli wyrobów, jak i wszystkich wzorców produkcyjnych są wykorzystywane pneumatyczne przyrządy pomiarowe.

Posiadane przez nas urządzenia pomiarowe i doświadczenie pozwalają nam na przeprowadzenie kompletnego procesu produkcji, w zasadzie dowolnych elementów o średnicy do około 50 mm z zachowaniem bardzo wysokich parametrów wytrzymałościowych i z dokładnością do mikrometrów. Tłoczymy na automatach 6-wrzecionowych, frezujemy w 5 osiach oraz szlifujemy kłowo i bezkłowo. Przeprowadzamy kompletny proces obróbki skrawaniem, poprzez obróbkę cieplną oraz elektrodrążenie z dokładnością do 1 mikrona. Mamy też możliwość nakładania powłok DLC metodą PECVD. Możemy dostarczać komponenty, produkowane z zastosowaniem tych technologii i zachowaniem najwyższych standardów do dowolnych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego– mówi Janusz Rostek, Starszy Technolog w WUZETEM. 

Struktura i sposób funkcjonowania Działu Rozwoju, Badań i Konstrukcji w WUZETEM pozwala firmie elastycznie reagować na zmiany i zaoferować produkt, którego Klient potrzebuje. To nie tylko podnosi się wartość przedsiębiorstwa, poszerza wiedzę i rozwija ekspertyzę oraz spektrum możliwości, ale także umacnia pozycję firmy na arenie międzynarodowej.

Artykuł dostępny jest również na portalu motofocus.pl:

https://autoexpert.pl/artykuly/badania-i-rozwoj-w-firmie-produkcyjnej

Zapraszamy również do obejrzenia filmu na naszym kanale YouTube:

Jak funkcjonuje Laboratorium Badawczo-Rozwojowe w Dziale Rozwoju Badań i Konstrukcji WUZETEM.