Warszawskie Zakłady Mechaniczne specjalizują się w mechanice precyzyjnej. Dzięki uzyskanej w 2022 roku koncesji MSWiA na wytwarzanie, przechowywanie i obrót bronią oraz amunicją o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, WUZETEM może rozwijać ofertę dla obronności.

Obecnie wytwarzane są zaawansowane technologicznie elementy dla przemysłu obronnego, ciężkiego, lotnictwa wojskowego, lotnictwa cywilnego, mające zastosowanie w dronach, elementach głowic naprowadzających oraz zapalnikach.

Zakłady produkują wtryskiwacze paliwa do czołgów T-72 i PT-91 oraz bojowych wozów piechoty BWP-1, które są dziś wykorzystywane w Siłach Zbrojnych RP. Dzięki zastosowaniu technologii diamentopodobnych powłok węglowych- DLC (ang. diamond-like carbon), produkowane wtryskiwacze są bardzo odporne na czynniki, jakie mogą oddziaływać na nie w czasie pracy, nawet w trudnych warunkach: tarcie, wysokie oraz niskie temperatury, korozję. Elementy cechuje też duża trwałość.

Z wykorzystaniem podobnych technologii, WUZETEM wykonuje również elementy dla dużo nowocześniejszych silników, w tym, używanych w pojazdach nowej generacji, na bazie dokumentacji przekazanej przez klienta (reverse engineering).

W celu opracowania komponentów do sprzętu nowej generacji dla Sił Zbrojnych RP, technologowie WUZETEM potrzebują dokumentacji technicznej lub gotowych elementów celem wytworzenia asortymentu spełniającego wymogi zamawiającego.

 dd 2

Spółka zaprezentowała swoją ofertę na wydarzeniu Defence 24 Day, które odbyło się w dniach: 24-25 maja 2023. Na stoisku WUZETEM obecny był lider zespołu innowacji, który mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania potencjalnych kontrahentów. Jednak kluczowym punktem programu było wystąpienie Prezes Zarządu, Anny Ścieszko-Osińskiej, w panelu: „Cykl życia uzbrojenia i sprzętu wojskowego”. W dyskusji udział wzięli również: gen. bryg. rez. Dariusz Wroński, płk Piotr Calak, Szef Służb Technicznych w Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych oraz Stanisław Gulatowicz z Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, a także prowadzący panel z ramienia Defence24.pl, Damian Ratka.

dd 1

Ze względu na sytuację polityczną, większość państw wschodniej flanki NATO dokonuje dynamicznych zakupów sprzętu wojskowego i uzbrojenia. Pamiętając o tym, że większość wydatków związanych z funkcjonowaniem sprzętu ponosi się już po jego zakupie, uczestnicy panelu rozmawiali o zarządzaniu cyklem życia i utrzymaniu zdolności bojowej sprzętu.

dd 4

„W ostatnich latach zainwestowaliśmy w park maszynowy. Między innymi zakupiliśmy maszynę do nanoszenia diamentopodobnych powłok węglowych. Do której, we własnym zakresie, wdrożyliśmy i nadal rozwijamy technologię wytwarzania powłok DLC metodą PACVD na igłach rozpylacza i innych detalach. Nasz nowoczesny park maszynowy jest przystosowany do produkcji elementów amunicji precyzyjnego rażenia, dronów, zapalników czy głowic bojowych ze względu na dokładność wytwarzania.” – mówiła m. in. Anna Ścieszko-Osińska, Prezes Zarządu Warszawskich Zakładów Mechanicznych PZL-WZM w Warszawie S.A. Pani Prezes podkreśliła również, że „musimy inwestować w obronność RP, ponieważ beneficjentami bezpieczeństwa jesteśmy wszyscy.”

WUZETEM jest częścią Agencji Rozwoju Przemysłu. ARP posiada udziały w kilkudziesięciu spółkach produkcyjno-handlowych na terenie Polski. Znajdują się w nich unikalne parki maszynowe, które dają możliwość produkcji mechaniki precyzyjnej, siłowników, posiadają maszyny obróbcze do konstrukcji stalowych, czy pomp paliwowych, cynkownie, odlewnie, itd.

Zasadne byłoby włączenie tych spółek w łańcuch dostaw elementów oraz części zamiennych do uzbrojenia produkowanych na terenie RP. Potencjał spółek można wykorzystać również do remontów, modernizacji i napraw SZRP. W tym celu, potrzebna jest większa integracja ze spółkami PGZ oraz ustalenie wspólnych obszarów współpracy oraz podziału zadań i projektów.

Wykorzystanie kompetencji byłoby z korzyścią dla Polskiego Przemysłu Obronnego, jak również przyczyniłoby się do zwiększenia bezpieczeństwa łańcucha dostaw składającego się głównie z polskich podmiotów.